Μια εταιρική στρατηγική που λαμβάνει υπόψη σημαντικές παραμέτρους αειφορίας, όπως η κοινωνική ένταξη και η υπερθέρμανση του πλανήτη, εξασφαλίζει μια ολιστική και βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Ένας ηγέτης σε περιόδους οικονομικής κρίσης πρέπει να επενδύσει στην καινοτομία, με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο. Τα μέλη μας είναι εξειδικευμένοι επιστήμονες που μπορούν να προωθήσουν στην κοινωνία μια ενεργή, δίκαιη, χωρίς αποκλεισμούς κουλτούρα βιωσιμότητας των επιχειρήσεων. Μπορούμε να συμπληρώσουμε, κάθε είδους επιχειρηματική στρατηγική ή συνεργατικό στόχο της κοινότητας με διεπιστημονική υποστήριξη κι ακαδημαϊκή έρευνα.

Το μοναδικό μας όνομα

Η «λογική» είναι η επίσημη συστηματική μελέτη των αρχών του έγκυρου συμπεράσματος και της ορθής συλλογιστικής. Η λογική εξετάζει ανάμεσα σε γενικούς συλλογισμούς κι επιχειρήματα, ποιοι ισχυρισμοί είναι έγκυροι και ποιοι είναι παραπλανητικοί. Η λογική μελετάται στη θεωρία της επιχειρηματολογίας και στη ρητορική. Η λογική καθιερώθηκε ως επιστημονική πειθαρχία από τον Αριστοτέλη. Έτσι… η CommonLAWgic, αντιμετωπίζει την κοινή λογική από την άποψη του δικαίου, ως συστηματική μελέτη δίκαιων, ισορροπημένων και βιώσιμων λύσεων, χωρίς αποκλεισμούς, ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης με την κοινωνία.

Γιατί… «η κοινή λογική δεν είναι τόσο κοινή». Βολταίρος (1694-1778).

DSC_6987 (3) (1)

Πυλώνες

ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

Μια ομάδα ακαδημαϊκών κι επιστημόνων από διάφορους τομείς, που μοιράζονται κοινές ιδέες, βοηθούν αφιλοκερδώς κι εθελοντικά στη διαδραστική δημιουργία, αξιολόγηση και επικοινωνία προγραμμάτων και δράσεων βιώσιμης ανάπτυξης, ενώ στοχεύουν να συγκεράσουν τις προσδοκίες των εταιρικών μας μελών με τις επερχόμενες παγκόσμιες κοινωνικές και οικολογικές ανάγκες.

Αποτελούμε μια πλατφόρμα συνάντησης (με φυσική παρουσία ή διαδικτυακά) που βασίζεται στην εθελοντική κι αφιλοκερδή υποστήριξη κατηρτισμένων εμπειρογνωμόνων, επιχειρηματικών ηγετών και πρωτοπόρων επαγγελματιών σε διεθνές επίπεδο, από το επιχειρηματικό περιβάλλον, τη ναυτιλία, τη νομική, τη μηχανική και την κοινωνική επιστήμη. Τα μέλη μας ανταλλάσσουν απόψεις και γνώσεις, σχετικά με «κοινά νοούμενα» λογικά μέτρα στην επιχειρηματική πρακτική και τις δημόσιες (ευρωπαικές κι εθνικές) πολιτικές.

Μεταξύ των κύριων στόχων μας είναι η προληπτική ευαισθητοποίηση σχετικά με την αλλαγή του κλίματος, το θαλάσσιο περιβάλλον την ψηφιακή καινοτομία, την ενέργεια και τη διαχείριση αποβλήτων (EcoLAWgic). Επιπλέον, εστιάζουμε σε ζητήματα όπως η διαφάνεια, η ηθική υπευθυνότητα και η αριστεία στην εταιρική διακυβέρνηση, καθώς και η εργασιακή ασφάλεια και ποιότητα, η ψηφιακή συνεργασία, η κοινωνική επιχειρηματικότητα χωρίς αποκλεισμούς και γενικά, η βιωσιμότητα, που υπερβαίνει την απλή νομική συμμόρφωση (SocioLAWgic).

Συμπαραστάτες στη βιώσιμη ανάπτυξη

Έχουμε τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις για την επίτευξη των στόχων αειφόρου ανάπτυξης του ΟΗΕ και για τη δημιουργία συνεργιών και συλλογικών αποτελεσμάτων για τους ενδιαφερόμενους. Μπορούμε να προβάλλουμε και να επικοινωνούμε στο ευρύ κοινό, «βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης» και «πράσινες» προληπτικές ενέργειες.

Photo credits: FOLKE, 2016

Scroll to Top