Ποιοί είμαστε
Ένα μη κερδοσκοπικό, συνεργατικό σχήμα κοινωνικού σκοπού

Η COMMONLAWGIC είναι ένα μη κερδοσκοπικό, ιδιωτικό, Ερευνητικό Κέντρο Βιώσιμης Ανάπτυξης, που εδρεύει στην περιφέρεια της Αθήνας από το 2012. Αποτελεί πλατφόρμα ανταλλαγής ιδεών και δίκτυο επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων για την από κοινού έρευνα και ανάπτυξη προτάσεων αειφορίας. Υποστηρίζουμε τη δημιουργία δικτύων, εθελοντικές περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες, την κυκλική οικονομία και την εκκίνηση (startup) συνεργατικών σχημάτων και κοινωνικών επιχειρήσεων. Προσφέρουμε νομοτεχνική και στρατηγική βοήθεια σε έργα και ερευνητικές μελέτες σχετικά με τη κυκλική διαχείριση αποβλήτων και ενεργειακών πόρων, σύμφωνα με τα πρότυπα αναφοράς βιωσιμότητας ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση). Οι εθελοντές μας διαθέτουν νομική και τεχνική εμπειρία σε βιώσιμες λύσεις. Έχουμε τις επιστημονικές γνώσεις, τους ανθρώπινους πόρους, την εμπειρία και την υποδομή για τη δημιουργία συνεργιών και συλλογικών αποτελεσμάτων για τους ενδιαφερόμενους. Μπορούμε να οργανώσουμε με επιτυχία, να παρουσιάσουμε και να επικοινωνήσουμε στο ευρύ κοινό «βέλτιστες πρακτικές» και «πράσινες» προληπτικές δράσεις, μέσω συναντήσεων δικτύωσης, εργαστηρίων και σεμιναρίων, σε ευρύχωρους και κομψούς χώρους στην Αθήνα και τον Πειραιά.

Πυλώνες

Η CommonLawgic στοχεύει στην έγκαιρη ενημέρωση και επιχειρησιακή ευαισθητοποίηση με την προώθηση πρωτοβουλιών περιβαλλοντικής (EcoLawgic) και κοινωνικά υπεύθυνης (SocioLawgic) στρατηγικής απόδοσης. Το Ινστιτούτο μας, βοηθά τους ηγέτες των επιχειρήσεων να αναπτύξουν καινοτόμα και μακροπρόθεσμα επιχειρηματικά σχέδια, λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες προκλήσεις (EcoLawgic), δηλαδή την κυκλική οικονομία και την κλιματική αλλαγή με καινοτόμες τεχνολογίες διαχείρισης απορριμμάτων και ενέργειας. Ως SocioLawgic απαντούμε σε ανησυχίες σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση, την εργασιακή υγεία, ασφάλεια και ποιότητα, την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και τις υποχρεώσεις κοινωνικής ευθύνης, που πληρούν προληπτικά τα πρότυπα αριστείας, σύμφωνα με τις διεθνείς τάσεις αειφορίας.

Scroll to Top