Διευθύνουσα Εταίρος​

Η CommonLAWgic χρησιμεύει ως «κινητήρια δύναμη», εμπνευστής και συντονιστής ενός διασυνδεδεμένου δικτύου εμπειρογνωμόνων. Η Γιάννα Παυλοπούλου, ως Διευθύνουσα Εταίρος, συντονίζει την εκτελεστική ομάδα, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, τη χρονική δέσμευση και τ’ αναγκαία γνωστικά προσόντα των συμβούλων κι ερευνητών.

Γιάννα Παυλοπούλου

Scroll to Top