Ηγετική Ομάδα

Η CommonLAWgic χρησιμεύει ως «κινητήρια δύναμη», εμπνευστής και συντονιστής ενός διασυνδεδεμένου δικτύου εμπειρογνωμόνων. Η Γιάννα Παυλοπούλου, ως Διευθύνουσα Εταίρος, συντονίζει την εκτελεστική ομάδα, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, τη χρονική δέσμευση και τ’ αναγκαία γνωστικά προσόντα των συμβούλων κι ερευνητών.

Γιάννα Παυλοπούλου

Ευάγγελος Μαλτέζος

Scroll to Top