Συμβουλευτική Ομάδα

Γεφυρώνουμε τις ανάγκες των επιχειρήσεων και της κοινωνίας με την εφαρμοσμένη επιστήμη κι ακαδημαϊκή έρευνα, λαμβάνοντας υπόψη τις νομικές, φορολογικές και διακυβερνητικές συνθήκες (κίνητρα κι αντικίνητρα). Το δίκτυό μας αποτελείται από επιστήμονες και επαγγελματίες διαφορετικών ειδικοτήτων (δικηγόρους, ακαδημαϊκούς, μηχανικούς, οικονομολόγοι συμπεριφοράς και ναυτιλιακά στελέχη) με ενδιαφέρον στην εφαρμοσμένη έρευνα, τις νομοτεχνικές μελέτες και τις καινοτόμες ιδέες. Βασιζόμενοι στην ψηφιακή συνεργασία, μπορούμε να προωθήσουμε την κοινωνική και περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμμετοχικότητα. Τα μέλη της Ομάδας υπηρετούν είτε μη κερδοσκοπικά ως εθελοντές ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (επισκέπτες ακαδημαικοί, ειδικοί συνεργάτες και δόκιμοι μελετητές) είτε ως συμβασιούχοι ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ (με μερική, ευέλικτη ή πλήρη απασχόληση), ανάλογα με το έργο και τη διαθεσιμότητα.

Εμμανουέλα Τρούλη

Γρηγόριος Κυριακόπουλος

Γεωργία Ρεντίφη

Βασίλειος Μυλωνάς

Ευανθία Κωστίδη

Αναστάσης Σταμάτης

Δανάη Μαλτέζου

Έλενα Νικολάου

Γεώργιος Γκουγκουλίδης

Γεωργία (Γιολένα) Εξάρχου

Άγγελος Τσερέκλας - Ζαφειράκης

Κωνσταντίνος Μαλτέζος

Σταυρούλα Γενικαλιώτη

Σπύρος Πάντος

Scroll to Top