Συνεργατικότητα

Η έρευνα της COMMONLAWGIC εστιάζει στην προώθηση των αρχών της ψηφιακής συνεργασίας, της κυκλικότητας, της περιβαλλοντικής και κοινωνικής υπευθυνότητας, της βιώσιμης διαχείρισης αποβλήτων κι ενέργειας, ως πόρων, και της διαχείρισης επιχειρήσεων με διαφάνεια και λογοδοσία. Συμπράττουμε σε ευρωπαϊκές και διεθνείς κοινοπραξίες, σε διεπιστημονικές ερευνητικές μελέτες και σε καινοτόμες εφαρμογές.
Η COMMONLAWGIC υποστηρίζει τη διάδοση πολιτιστικών εκδηλώσεων, θεατρικών έργων και εκθέσεων, όπως οι πλατφόρμες συνεργασίας ταλαντούχων Ελλήνων καλλιτεχνών EMEIS33 που συντονίζει η ARTIA GALLERY
.

Παρέχουμε νομική κι επιστημονική βοήθεια κατά τη δημιουργία και λειτουργία συλλόγων, νεοσύστατων επιχειρήσεων, ενεργειακών κοινοτήτων και κοινωνικών συνεταιρισμών. Η Γιάννα Παυλοπούλου και τα μέλη της ομάδας της CommonLawgic υποστήριξαν σε μη κερδοσκοπική βάση (2014-2015) τη διαπραγμάτευση και τη δημιουργία του ECOMASYN αστικού μη κερδοσκοπικού συνεταιρισμού, ως λειτουργικού νομικού προσώπου. Αυτή η συνέργεια εταιρειών εξοπλισμού πλοίων, με έδρα τον Πειραιά, φιλοδοξούσε με ανταλλαγή τεχνογνωσίας κι επωφελούς συνεργασίας, να βοηθήσει τα μέλη της να παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις, με αποτελεσματικό τρόπο σε σχέση με ποιότητα / κόστος / χρόνο.

Scroll to Top