Ευρωπαικό έργο Η2020 Pop Machina

Η CommonLawgic είναι Εταίρος στο Έργο Έρευνας & Καινοτομίας «Ορίζοντας 2020» Pop Machina (2019-23) που χρηματοδοτείται από την ΕΕ με θέμα «Κυκλική οικονομία και συνεργατική παραγωγή: μια κοινωνική προσέγγιση». Η έρευνά μας επικεντρώνεται στη χαρτογράφηση των νομικών, φορολογικών συνθηκών κυκλικής συνεργατικής παραγωγής και του πλαισίου διακυβέρνησης σε πέντε χώρες κι επτά δήμους, καθώς και σε μεθοδολογίες για την ενδυνάμωση των κατασκευαστών με τη συμμετοχή ενδιαφερομένων μερών, μέσω ψηφιακής συνεργασίας και σε πιλοτικά εργαστήρια (makerspaces).

Το παραδοτέο D.2.4 θα δημοσιευθεί τον Νοέμβριο του 2020 και το παραδοτέο D3.2 τον Φεβρουάριο του 2021. Και οι δύο εκδόσεις θα είναι μέρος του έργου Pop Machina, το οποίο έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 821479.

Το Pop Machina έχει τη δυνατότητα να προσελκύσει κοινότητες δημιουργών (makers) και να προωθήσει την αστική και κοινωνική ανάπτυξη. Αυτό το έργο αποτελεί μια εντατική διεθνή συνεργασία από ακαδημαϊκούς, κυβερνητικούς και (23) Εταίρους από (8) χώρες, COMMONLAWGIC, KU LEUVEN, Δήμος Θεσσαλονίκης, Δήμος Πειραιά, Δήμος Kaunas City, Δημοτικό Συμβούλιο Santander, Δήμος Venlo , Δήμος Κωνσταντινούπολης, Πόλη του Leuven, Πανεπιστήμιο CAMBRIDGE, Universidad de Cantabria, PLANET Turkey, Πανεπιστήμιο KOC, ISM University, White Research, ISTAC, INTRASOFT International, IAAC Barcelona, Q-PLAN International, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, CERTH Institute, TU DELFT και ΕΤΑΜ. Το νέο πλαίσιο θα δοκιμαστεί σε εργαστήρια διαβίωσης σε επτά (7) πόλεις: Θεσσαλονίκη και Πειραιάς (Ελλάδα), Κωνσταντινούπολη (Τουρκία), Λουβαίν (Βέλγιο), Σανταντέρ (Ισπανία), Βένλο (Ολλανδία), Κάουνας (Λιθουανία). Το ερευνητικό έργο H2020 Pop-Machina στοχεύει στην κατανόηση των χωρικών συνεπειών της κυκλικής συλλογικής παραγωγής σε αστικές περιοχές. Το Pop Machina έχει λάβει συνολική χρηματοδότηση 10 εκατομμυρίων ευρώ.

Εταίροι Σύμπραξης

Scroll to Top