Λεωνίδας Σωμάκος

Ο Λεωνίδας Σωμάκος είναι Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης (MEng) με Μεταπτυχιακές Σπουδές (MSc) στην Τοπική Βιώσιμη Ανάπτυξη. Διαθέτει εμπειρία περίπου 20 ετών ως υπεύθυνος έργων και συγγραφέας προτάσεων, σε ερευνητικά και εφαρμοσμένα έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και Εθνικούς Πόρους (ΕΣΠΑ). Σήμερα, επικεντρώνεται στα calls α. EIC Accelerator (SME Instrument Phase 2b) και β. Fast Track to Innovation (FTI), αναπτύσσοντας προτάσεις για διάφορους επιστημονικούς και τεχνικούς τομείς, με ειδική εμπειρογνωμοσύνη στον ευρύτερο τομέα προστασίας του περιβάλλοντος. Επιπλέον, αναπτύσσει προτάσεις Research Innovation Actions (RIA) & Innovation Action (IA) για σύνθετα έργα και συμπράξεις στο Πρόγραμμα Πλαίσιο H2020. Τα επαγγελματικά ορόσημά του περιλαμβάνουν τη διαχείριση πολύ-επιστημονικών ομάδων έργων, τον συντονισμό ενός προγράμματος Leonardo DaVinci (2013-217) και ενός έργου ΕΣΠΑ-Συνεργασία 2011 (2013-2017), σύνταξη προτάσεων για επιτυχημένα/ χρηματοδοτούμενα έργα στο πλαίσιο του H2020 και του ΕΣΠΑ. Κατά την περίοδο 2004-2010, κατείχε τη θέση του Chief Financial Officer (CFO) μιας αναπτυξιακής εταιρικής σύμπραξης στο πλαίσιο της πρόσκλησης EQUAL Κύκλος B. Από τον Φεβρουάριο του 2013 έως τον Μάρτιο του 2017, εργάστηκε στη Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (IEU) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), παρέχοντας μεταξύ άλλων ερευνητικών δραστηριοτήτων, ακαδημαϊκές διαλέξεις του μαθήματος «Οικονομία και Τεχνολογία Ι» στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών & στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ.

Scroll to Top