Δρ. Γρηγόριος Κυριακόπουλος

Ο Δρ. Γρηγόριος Λ. Κυριακόπουλος (PhD στη Χημική Μηχανική, PhD στην Οικονομία Χαμηλού Άνθρακα) είναι Εργαστηριακός Ερευνητής στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ. Ο ίδιος καλύπτει ένα ευρύ πανεπιστημιακό φάσμα εκπαίδευσης, έχοντας ολοκληρώσει 20 πτυχία στους τομείς: Χημική Μηχανική, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ελληνικός Πολιτισμός, Εκπαίδευση, Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, Ψυχολογία. Ο Γρηγόριος είναι μέλος συντακτικής επιτροπής σε 30 διεθνή επιστημονικά περιοδικά, κριτής σε περισσότερα από 380 διεθνή επιστημονικά περιοδικά, καθώς και μέλος επιστημονικής επιτροπής σε περισσότερα από 30 διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Ο Γρηγόριος είναι κύριος συγγραφέας ή συν-συγγραφέας 100 εργασιών, καλύπτοντας τους ακόλουθους ερευνητικούς/επιστημονικούς τομείς: Μηχανική, Περιβάλλον, Ενέργεια, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Διαχείριση Αποβλήτων, Κυκλική Οικονομία, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Εκπαίδευση, Πολιτισμός, Εξωστρέφεια και Διεθνοποίηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), Οικονομικά της Ανάπτυξης, Συμπεριφορική Οικολογία.

Scroll to Top