Δημοσιεύσεις

ΕΚΕ και Φορείς Κοινωνικής Οικονομίας (2016)

της Γιάννας Παυλοπούλου. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) αποτελεί μια συστημική εταιρική φιλοσοφία, που κάθε μεγάλη ελληνική επιχείρηση ή όμιλος επιχειρήσεων άνω των 500 εργαζομένων,

Scroll to Top