Δικτύωση

Λειτουργούμε ως μη κερδοσκοπική διαδραστική πλατφόρμα δικτύωσης και ως «δεξαμενή σκέψης» σε επιχειρηματικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις. Δημιουργώντας ευκαιρίες κοινωνικών επαφών, διευκολύνουμε την διασύνδεση μεταξύ επιστημόνων και ειδικών. Διοργανώνουμε τακτικά κοινές ψυχαγωγικές και ενημερωτικές εκδηλώσεις, έτσι ώστε οι απόφοιτοι διεθνών πανεπιστημίων, επισκέπτες καθηγητές διεθνών σχολών, ξένοι αξιωματούχοι, να δικτυώνονται κοινωνικά και να διατηρούν επαφές στην Αθήνα. Επί σειρά ετών υποστηρίζουμε την πλατφόρμα δικτύωσης ALUMNI HUB αποφοίτων αλλοδαπών πανεπιστημίου.

ALUMNI HUB  (Facebook) / ALUMNI HUB Greece (LinkedIn) 

Συνεργασίες

Διερευνούμε συνεχώς ευκαιρίες διασύνδεσης και συνεργατικές σχέσεις με Εταίρους και κοινοπραξίες Ευρωπαικών προγραμμάτων Έρευνας και Καινοτομίας. Μετέχουμε ενεργά σ’ επιστημονικούς σε επαγγελματικούς συλλόγους. Συνεργαζόμαστε και ενώνουμε δυνάμεις σε παγκόσμια και εθνική κλίμακα με Πανεπιστημιακά κι ιδιωτικά Κέντρα Έρευνας και Κατάρτισης, καθώς και με παρόχους νεοφυών υπηρεσιών ή προώθησης συστημάτων βιώσιμης ανάπτυξης και κυκλικής οικονομίας.
Ενδεικτικά με το Πανεπιστήμιο Georgetown, το ΕΜΠ (Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας), το QMS KCL Training Group κλπ.

Scroll to Top