Βιώσιμη Ναυτιλία

Τα ναυτιλιακά μας στελέχη μοιράζονται την διεπιστημονική τους γνώση και διεξάγουν ερευνητικές μελέτες, σχετικές με συνέργειες και κοινωνική ευαισθητοποίηση . Έχουμε την ανεξάρτητη ακεραιότητα να υποστηρίξουμε την επιχειρηματική ανθεκτικότητα, γεφυρώνοντας τις απαιτήσεις νομικής συμμόρφωσης για κοινωνική και κλιματική ουδετερότητα, καθώς κι ορθή διαχείριση ενέργειας κι αποβλήτων. Επιπλέον, παρακολουθούμε κι ενισχύουμε προτάσεις, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, βιωσιμότητας και λογοδοσίας που αφορούν την ελληνική ναυτιλιακή βιομηχανία. Ορισμένοι σύμβουλοί μας έχουν εξειδικευμένες νομοτεχνικές γνώσεις κι εμπειρία, καθώς και διασυνδέσεις στη ναυτιλιακή κοινότητα.

Μπορούμε και διοργανώνουμε κοινές εκδηλώσεις, σεμινάρια και εργαστήρια, σε στενή συνεργασία με το KCL GROUP – QMS Maritime Training Center.

Scroll to Top