Έλενα Νικολάου

Η Έλενα Νικολάου είναι διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός και κάτοχος μεταπτυχιακού στην Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Από το 2009 εμπλέκεται σε περισσότερα από 20 έργα της εταιρείας Eco-Efficiency Συμβουλευτικής και Τεχνικής Ε.Π.Ε. που σχετίζονται με ένα ευρύ φάσμα όπως: κανονιστικά θέματα αξιολόγησης χημικών κινδύνων (REACH, CLP), Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία και Περιβάλλον σε βιομηχανικό τομέα και την αξιολόγηση χημικών κινδύνων, την ταξινόμηση των αποβλήτων, τον χαρακτηρισμό επικινδυνότητας και την εκτίμηση της έκθεσης στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Στο πλαίσιο της συνεργασίας μέσω της εταιρείας Eco-Efficiency με το ΣΕΒ παρακολούθησε εξειδικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης για τη Διαχείριση της Ασφάλειας και της Υγείας από τον Διεθνή Οργανισμό για την Εργασία (International Labour Organization – ILO), στο οποίο στηρίχθηκε για την ανάπτυξη κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού που χρησιμοποιήθηκε από Ελληνικές ΜΜΕ. Μιλάει Αγγλικά (επίπεδο C2), Γερμανικά (επίπεδο B2) και Ισπανικά (επίπεδο Α1).

Scroll to Top