Γιάννα Παυλοπούλου

Η Γιάννα Παυλοπούλου εργάζεται ως Σύμβουλος Στρατηγικής ανάπτυξης κι Έρευνας και συντονίζει ως Διευθύνουσα Εταίρος το Ινστιτούτο Μελετών CommonLawgic (www.commonlawgic.org) στην υποστήριξη ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων. Έχει πολυετή εμπειρία δικηγορίας στον ναυτιλιακό κι επιχειρηματικό χώρο, σπουδές σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα –νομικά, μάνατζμεντ, τεχνοοικονομική αξιολόγηση- κι ερευνητική ακαδημαϊκή εμπειρία σε θέματα κοινωνικής υπευθυνότητας, διαφάνειας, λογοδοσίας, βιώσιμης ανάπτυξης και διαχείρισης στερεών αποβλήτων (με δημοσιεύσεις επιστημονικών άρθρων και συνεπίβλεψη διπλωματικών εργασιών στο ΕΜΠ). Ενεργή πολίτης με συνεπή προσφορά σε πολλά ΜΚΟ, μπορεί να συνεργαστεί στενά με την ακαδημαϊκή κι επιχειρηματική κοινότητα και να εμπνεύσει ευρείες συνέργειες με κοινωνικούς εταίρους. Διαθέτει διορατικότητα, αμεσότητα, επικοινωνιακές κι οργανωτικές δεξιότητες. Εργάσθηκε ως Δικηγόρος Αθηνών επί τρεις δεκαετίες, σε υποθέσεις αστικού, ναυτεμπορικού και φορολογικού δικαίου. Υπήρξε νομικός σύμβουλος και μέλος Δ.Σ. της Hellenic Star Shipping Co, κι εξωτερικός συνεργάτης για την Επαλήθευση Κοινωνικών Απολογισμών (Sustainability Report Verifier) για την Lloyd’s Register (Marine).
Είναι υποψήφια Διδάκτωρ στο ΕΜΠ (Μονάδα Οικονομικών Περιβ/ντος κι Αειφόρου Ανάπτυξης, Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας, Μηχανολόγων Μηχανικών), κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο (MSc) σε Ναυτιλιακή Διοίκηση από JMU Liverpool και Post Graduate (PG) Diplomas TRAIN MOS II για Maritime Sustainability, Port Logistics & LNG Management.Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο (LL.M) στα Νομικά στο GΕORGETOWN LAW (με πλήρη υποτροφία) και πτυχίο Νομικής Αθηνών με άριστα. Εκπαιδεύθηκε ως Αξιολογήτρια (Validator/Assessor) σε μοντέλα επιχειρηματικής αριστείας: GRI G4, AA1000, EFQM 2013, EBEN (Ethics) και Investors in People, αλλά και σε ναυτιλιακά συστήματα ποιότητας κι ενεργειακής απόδοσης ISO 9001, 14001, ISO 50001, SEEMP, ISPS, ISM, TMSA Vetting. Έχει άριστες γνώσεις σε Αγγλικά και Γαλλικά, και βασικές Γερμανικών. Συντονίζει το δίκτυο (ALUMNI HUB) επιστημόνων – Αποφοίτων διακεκριμένων Αλλοδαπών Πανεπιστημίων και του Georgetown Alumni Club of Greece. Ιδρυτικό μέλος της Συντονιστικής Ομάδας “Let’s do it Greece”, μιας διεθνούς περιβαλλοντικής εκστρατείας με πανελλαδικό δίκτυο χιλιάδων εθελοντών www.letsdoitgreece.org. Συνέβαλλε από το 2009 στην έγκαιρη ενημέρωση των ναυτιλιακών εταιρειών για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ), ως ομιλήτρια σε διεθνή Ναυτιλιακά Συνέδρια και την HELMEPA. Ενεργό μέλος σε SNAME (Society of Marine Engineers) κι ΕΕΔΣΑ (Ελληνική Εταιρία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων). Υπήρξε Γενική Γραμματέας του PROPELLER CLUB of U.S. (Port of Piraeus) (2013-2015) και στην Διεθνή Διαφάνεια Ελλάς, Αντιπρόεδρος στον ΣΕΔ, μέλος ΕΕΔΕ & WISTA (Women in Shipping and Trading Association).

Scroll to Top